V rámci své činnosti nabízím kompletní služby spojené s tvorbou projektové dokumentace pozemních staveb. V návaznosti na tvorbu projektové dokumentace zajišťuji inženýrskou činnost související s vyřízením povolení stavby a získáním potřebných dokladů a vyjádření dotčených orgánů. Dle domluvy následně zastupuji stavebníka při stavebním řízení.