Rozsah projektové činnosti

Projektová dokumentace je postupně zpracována v rozsahu, který odpovídá dané fázi stavebního záměru. Nejprve je obvykle třeba zpracovat studii a návrh osazení na stavebním pozemku. V případě zájmu je zpracována jednoduchá hmotová studie objektu s vizualizací. Následuje zpracování vlastní projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby nebo územní rozhodnutí a stavební povolení. Po dokončení stavby může být zpracována dokumentace skutečného provedení stavby.

Projektování staveb:

- rodinné domy

- bytové domy

- rekreační stavby a penziony

- stavby výrobní a zemědělské

- administrativní budovy

Nabízené projektové činnosti:

- studie, návrh osazení stavby

- hmotové studie a jednoduché vizualizace, zákres do fotografie

- dokumentace pro územní souhlas nebo územní řízení

- dokumentace pro ohlášení stavby či stavební povolení

- dokumentace skutečného provedení stavby

- dokumentace stávajícího stavu a pasporty

- dokumentace bouracích prací

- stavebnětechnické průzkumy