Rozhledové trojúhelníky

Nabízím zpracování podkladů pro povolení nového vjezdu na pozemek. V případě, že je k povolení vjezdu vyžadováno stanovisko Policie ČR, je obvykle třeba zpracovat situační výkres s rozhledovými trojúhelníky.

Pomocí rozhledových trojúhelníků se prokazuje, že v místě zřizovaného vjezdu na pozemek je dostatečný rozhled pro bezpečné najetí na přilehlou komunikaci. Požadavek na délku rozhledu je dán normovými hodnotami v závislosti na nejvyšší povolené rychlosti na přilehlé komunikaci a sklonu této komunikace.

Rozhledové trojúhelníky

Vlečné křivky - osobní automobil

 zpět